Biblioteka zdobyła fundusze

KOKPiT-Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym podjęła wyzwanie Biblioteki Narodowej i przystąpiła do programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) – priorytet 2. Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych oraz szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na  zakup nowości wydawniczych. Dzięki dotacji biblioteki mają szansę kształtować nawyk czytania i korzystania ze zdobytych informacji wśród dzieci i młodzieży. Nałęczów noclegi zaprasza.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Założeniem projektu jest połączenie sił bibliotek publicznych i szkolnych oraz wspólne działanie na rzecz krzewienia kultury słowa i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym zaprosiła do współpracy trzy biblioteki szkolne ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kazimierz Dolny. 6 czerwca 2014 r. podpisała porozumienie z

  • Gminnym Zespołem Szkół w Kazimierzu Dolnym
  • Szkołą Podstawową im. Marii Kuncewiczowej w Rzeczycy
  • Społeczną Szkołą Podstawową w Skowieszynku.

Wniosek kazimierskiej biblioteki otrzymał 99 na 100 punktów i tym samym zyskał dofinansowanie w kwocie 4 500 zł., przy wkładzie własnym 1 500 zł.

Za pieniądze pozyskane z programu zakupione zostały 331 publikacje, z których większość została przekazana w formie depozytu do bibliotek szkolnych partnerskich szkół na okres do końca maja 2015 r.

Zakup nowości zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.