Giżycko

Giżycko jest położone w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w województwie warmińsko-mazurskim. Jest oddalone o 31 kilometrów od Kętrzyna, a otaczają je 4 jeziora: Kisajno, Niegocin, Tajty i Wojsak.

Giżycko uzyskało prawa miejskie w 1612 roku. Wybudowanie kanałów łączących jeziora w XIX wieku stało się impulsem do rozwoju miasta. Rozwinęła się żegluga, otwarto linię kolejową. Aktualnie Giżycko jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscowości na Mazurach.

Sanktuarium św. Brunona to jeden z najważniejszych zabytków jakie możemy zobaczyć w Giżycku. Powstało według projektu Martina Webera. Najstarszy kościół katolicki w mieście stoi na małym wzmocnionym wzniesieniu. Świątynia została wzniesiona z przeznaczeniem wojskowym. Świadczy o tym wygląd świeczników i zegar na wieży, którego wskazówki są wykonane z bagnetów.

Kolejnym miejscem, które w Giżycku trzeba zobaczyć jest Wieża Ciśnień. Jej zadaniem było zaopatrywanie miasta w bieżącą wodę, do czego służyła do roku 1997. Wzniesiono ją w roku 1900 w stylu neogotyckim z czerwonej cegły. Prawdziwą atrakcją Giżycka stała się po renowacji, w wyniku której powiększono platformę widokową i dobudowano kopułę. W jej wnętrzu mieści się muzeum historii Giżycka i Mazur, a wieża widokowa umożliwia podziwianie panoramy miasta i okolic.


Możliwość komentowania jest wyłączona.