Głos góralskiyj dusy – plener rzeźbiarski w Gminie Poronin

Plener odbędzie się w dniach:  1-4 lipca oraz 7 – 12 lipca  2014 r. w godz. 9:00 do 18:00 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ” Poronin noclegi zaprasza.


Możliwość komentowania jest wyłączona.