Zamość (nie)odkryty

Klub Młodych Liderów oraz Towarzystwo Szabli i Miecza organizują w październiku cykl warsztatów poświęconych historii XVII-wiecznego Zamościa.

Przedsięwzięcie odbędzie się również przy współudziale Miasta Zamość, Muzeum Zamojskiego, Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, grupy Historica Experimentum, Przewodników z Pasją, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego oraz Okręgowego Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej w Lublinie oddział Zamość. Roztocze noclegi zaprasza.

– Chcemy ukazać zamościanom w sposób niekonwencjonalny miejsca dotąd nieodkryte, a także zachęcić ich do spędzenia w sposób aktywny i niebanalny wolnego czasu – mówi Katarzyna Kamińska z Towarzystwa Szabli i Miecza, koordynator przedsięwzięcia. – Warsztaty są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku, można także przyjść z całą rodziną – dodaje Kamińska.

Cykl warsztatów rozpocznie się 4 października (w sobotę) w Muzeum Zamojskim. To będą warsztaty związane z militariami i fortyfikacjami. Będzie można – jak zapewniają organizatorzy – dowiedzieć się sporo o broni z XVII wieku i zobaczyć jak się taką bronią posługiwano. Warsztat poprowadzi Michał Soroka. Zbiórka przed muzeum o godz. 11.00.

Kolejny warsztat odbędzie się w niedzielę, 5 października. Uczestnicy będą zwiedzać miejsca dotąd (nie)odkryte i poznawać ciekawostki związane z Zamościem i sławnymi zamościanami. Ten warsztat poprowadzi Dominika Lipska, zamojska przewodniczka z pasją. Zbiórka na Rynku Solnym, godz. 11.00.

Trzeci warsztat przewidziany jest na 11 października (sobota) i dotyczyć będzie rekonstrukcji historycznej. Zajęcia w klubokawiarni Szkoła Życia poprowadzą członkowie Towarzystwa Szabli i Miecza: Paulina Kozłowska i Marcin Kuźma. Start: godz. 11.00. Chętni będą mogli dowiedzieć się, kim są członkowie grup rekonstrukcyjnych i poznają warsztat rekonstruktorów od kuchni.

Odnośnie kuchni – ostatni warsztat odbędzie się 12 października, w niedzielę. Podczas niego uczestnicy cofną się w czasie i będą mieli za zadanie ugotować coś bez użycia współczesnych urządzeń i narzędzi, tak jak kiedyś przyrządzano posiłki. Warsztat poprowadzi Małgorzata Momot z Zamojskiego Bractwa Rycerskiego. Historyczne gotowanie rozpocznie się o godz. 11.00 na strzelnicy Historica Experimentum (ul. Łukasińskiego 2b, obok budynku Muzeum Rzeźby Mariana Koniecznego).

Cykl warsztatów zakończy się 18 października (w sobotę) „Odkrywaniem Twierdzy Zamość”. To będzie rodzaj gry terenowej. Uczestnicy zabawy podzieleni zostaną na grupy. Każda z grup otrzyma kopię planu Zamościa z XVII wieku z zaznaczonymi obiektami, które trzeba będzie zidentyfikować, odnaleźć i odpowiedzieć na pytanie związane z jego historią. Najlepsi otrzymają tytuł „Odkrywca Twierdzy Zamość”. Początek gry: godz. 11.00, Rynek Solny. A o świetną atmosferę podczas finału zadba Leszek Sobuś z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Na zaproszenie rotarian

Dzieci z Ukrainy odpoczywały w naszym kraju. Przyjechały na zaproszenie zamojskich rotarian. Roztocze noclegi zaprasza.

Inicjatorem i fundatorem projektu pomocy są kluby rotariańskie z Zamościa i Olsztyna. Ze względów organizacyjnych, 25 dzieci zakwaterowanych było w Morągu na Mazurach, jednak transportem dzieci, zbiórką funduszy i koordynacją zajmowali się członkowie Rotary Club Zamość.

Jak nam powiedział Ryszard Łuczyn, prezydent Zamojskiego Klubu Rotariańskiego, najtrudniejsze było dotarcie do dzieci rzeczywiście potrzebujących. Tutaj – powiedział nam prezydent Łuczyn – kryterium zostało ustalone jednoznacznie.
– Wyjazd na wakacje do Polski od samego początku pomyślany był jako pomoc dla dzieci z tych rodzin, w których ktoś bliski został zabity albo zaginął w walkach trwających obecnie na Ukrainie – przypomniał Łuczyn

Jak zaznacza Łuczyn, listy poszkodowanych rodzin są na Ukrainie utajnione, jednak dzięki pomocy rotarian z Kijowa, udało się zebrać i przywieźć do Polski naprawdę doświadczone przez wojnę dzieci. Wśród nich np. chłopak, którego brat zginął podczas lotu rozpoznawczego nad wschodnią Ukrainą.

– Dzieci były zakwaterowane w domu dziecka w Morągu – informuje jedna z opiekunek, lekarz Myroslava Novosilska z lwowskiego klubu rotariańskiego. – W trakcie dwutygodniowego pobytu w Polsce dzieci pływały w mazurskich jeziorach, zwiedzały też Gdańsk, Malbork i Olsztyn. Dzięki współpracy rotarian ze Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, dzieci przeszły specjalistyczne badania lekarskie. Teraz jesteśmy w Zamościu – powiedziała nam wczoraj dr Novosilska.

Ukraińskie dzieci odpoczywały w Polsce w dniach 4 – 18 sierpnia. Wczoraj, przed powrotem do domu otrzymały prezenty ufundowane przez zamojskich przedsiębiorców: Piotra Magdziaka z Hurtowni AGD, Annę Stawikowską z firmy Gusst oraz Annę i Andrzeja Załęckich z Hurtowni AZET.

Legenda i prekursor

– Michał Pieszko był prekursorem konserwatorsko-badawczym dzisiejszego zespołu staromiejskiego w Roztocze noclegi – mówi o tej wyjątkowej postaci Maria Rzeźniak.

Jej zdaniem Pieszko był bardzo, ale to bardzo barwną postacią Zamościa.

– Badając postać Pieszki zastanawiałam się co najcenniejszego zostało z jego dorobku – mówi Rzeźniak, kustosz Muzeum Zamojskiego, prezes koła przewodników PTTK Zamość. – Odrzucając całą legendę i dorobek dydaktyczny, a był on bez wątpienia ogromny,  najcenniejsze zostały dwie kartki opublikowane podczas zamojskiego zjazdu naukowego dotyczącego Szymona Szymonowica w październiku 1929 roku. Pieszko był sekretarzem zjazdu i postawił sobie za cel zgromadzić rozmaitych uczonych z całej ówczesnej Polski. Przyjechali profesorowie lwowscy, krakowscy, poznańscy, warszawscy, lubelscy. I Pieszko właśnie wtedy przedstawił swoje tezy konserwatorskie i postulaty dotyczące rewitalizacje Zamościa. Michał Pieszko jako pierwszy sformułował te tezy i wypunktował siedem postulatów, które należy wdrożyć. I później zaczęło to żyć własnym życiem, aż do dnia dzisiejszego – opowiada Rzeźniak.

W dniach 4-6 lipca odbyła się w Zamościu sesja krajoznawcza pt.: „Śladami prof. Michała Pieszki po Zamojszczyźnie”. Podczas spotkań można było wysłuchać prelekcji i wspomnień oraz zwiedzać miejsca, które Pieszko opisał w przewodniku  „Zamość i okolice” wydanym w 1934, a które odwiedzał w okresie międzywojennym ze swoimi uczniami.

Wypoczynek na Roztoczu

Na Roztoczu z uwagi na unikalne wartości przyrodnicze utworzono Roztoczański Park Narodowy. Licznie występują tutaj także rezerwaty oraz parki krajobrazowe. Flora całego regionu jest mocno zróżnicowana. Od zachodu ciągną się lasy liściaste lipowo-grabowe i bukowo-jodłowe. W części środkowej spotkamy licznie występujące bory jodłowe. Z kolei na wschodzie bory sosnowe.

Rzeki przepływające przez Roztocze noclegi przyjmują tu cechy górskich potoków o wartkim nurcie. Wewnętrzne części Roztocza charakteryzuje prawie zupełny brak wód powierzchniowych oraz głębokie zaleganie wód podziemnych.