Z historii Muszyny…

Pierwsza niezbita wzmianka o Muszynie pochodzi z dokumentów z 1288 roku i dotyczy ugody zawartej miedzy komesem Mironiegiem i jego żoną Bogusławą – spadkobierczynią zmarłego kanonika i scholastyka katedry krakowskiej, Wysza z Niegowici herbu Półkozic. Wysz zapisał swoje dobra, w tym Muszynę, biskupowi krakowskiemu Pawłowi z Przemankowa. Założenie Muszyny należy odnieść jednak do czasów wcześniejszych. Obronne położenie grodu przy ważnym trakcie handlowym wiodącym z Polski do Węgier pozwala przypuszczać, że gród i osada należą do najwcześniejszych na Podkarpaciu. Dobra muszyńskie w rękach biskupów pozostawały do 1772 r., z przerwą w okresie od XIV w. do 1391 r., kiedy wchodziły w skład królewszczyzny. Największy rozkwit Muszyna przeżyła za panowania Kazimierza Wielkiego, dzięki któremu przed 1364 rokiem otrzymała prawa miejskie. Od 1391 r. Klucz Muszyński (dwa miasta i 35 wsi) był traktowany jako samodzielna jednostka administracyjna z własną administracją, wojskiem i sądownictwem, dzięki czemu nazywany był Państwem Muszyńskim. W XV w. nastąpił nagły napływ Wołochów i Rusinów. Ludność ta, wyznania grecko-katolickiego, z czasem nazwana Łemkami osiedlana była na prawie wołoskim. Po rozbiorach ziemia muszyńska przeszła na rzecz skarbu austriackiego i zaczęła się jej powolna stagnacja. W 1876 r. przechodząca przez Muszynę linia kolejowa Tanów-Orlov przyczyniła się do gospodarczego ożywienia miasta. W latach dwudziestych XX w. Muszyna była już prężnie rozwijającym się uzdrowiskiem, a w 1934 r. odzyskała prawa miejskie, utracone pod koniec XVIII w. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój Muszyny. Dopiero od 1959 r., kiedy to Muszyna odzyskała status uzdrowiska, na terenie gminy zaczęły powstawać nowoczesne sanatoria i domy wczasowe. Obecnie Muszyna jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem turystycznym.

Do zespołu uzdrowisk, który tworzą Muszyna, Złockie i Żegiestów, warto przyjechać przede wszystkim po zdrowie i wypoczynek. Dobrze wyposażone sanatoria i ośrodki wypoczynkowe w profesjonalny sposób zajmują się odnową ciała i ducha. Dostępna jest pełna gama zabiegów z dziedziny balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii i aerozoterapii, można leczyć schorzenia układu oddechowego, moczowego, przewodu pokarmowego oraz narządów ruchu. Brak głównych arterii komunikacyjnych i przemysłu, bliskość natury, spokój górskich rzek i potoków oraz korzystny mikroklimat doskonale wpływają na poprawę samopoczucia. W pijalniach oraz licznych ujęciach wód mineralnych można całkowicie za darmo delektować się szczawami wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowymi, żelazistymi. Najlepiej znane to:

Pijalnia Antoni, przy Alei Zdrojowej. Pijalnia Milusia, przy ul. Piłsudskiego. Pijalnia Cechini, przy ul. Zazamcze. Zdrój Anna, przy ul. Jasnej. Zdrój Grunwald, przy ul. Grunwaldzkiej. Zdrój Wapienne, przy ul. Leśnej. Zdrój Za Cerkwią, w Szczawniku, obok cerkwi – pomnik przyrody. Zdrój Iwona, w Jastrzębiku – pomnik przyrody.

Muszyna pensjonaty oferuje dogodną bazę noclegową.

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.